Imperial Hosomaki set 80 pcs

Hosomaki sake 16 pcs, Hosomaki tuna 16 pcs, Hosomaki unagi 16 pcs, Hosomaki shrimp 16 pcs, Hosomaki Avocado 16 pcs

1,299 

We recommend