Imperial Salmon lovers 42 pcs

Kabuki roll 8 pcs, Philadelphia roll 8 pcs, Smoky Salmon roll 8 pcs, Wasabi roll 8 pcs, Hosomaki Sake 8 pcs, Nigiri Sake 2 pcs

1,499 

We recommend